KURUCUMUZDAN; 

‘’Yiyecekler ilaçlarımız olsun’’ sözü Antik Yunan’dan günümüze kadar önemini kaybetmeden gelmektedir.

Kuruluşun temel amaçlarından biri de bu görüşün hedefidir. Sağlıklı yaşam, her yaşın gereğine uygun bedensel, entelektüel verimlilik ancak amacına uygun beslenme ile mümkündür. Sağlıklı bir yaşamın sağlanması adına gereken, bilimsel olarak kanıtlanmış tüm doğal bileşenleri yüksek teknoloji kullanılarak genel olarak tükettiğimiz gıdaların içerisinde ekleyerek sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak merkezimizin temel hedeflerinin başında gelmektedir. Bu amaçla, eksikliği giderilmiş besinleri sofraya yeniden kazandırmak, amaca uygun yeni teknoloji geliştirilmesine öncülük etmek, temel besin maddelerinde eksilen sağlık sağlayıcı bileşenleri araştırmak ve bileşen eksikliğine bağlı ortaya çıkmış sağlık sorunlarını araştırmak ve yayınlamak merkezin faaliyet alanlarına girmektedir.

Ülkemizde çocukluk çağı obezitesi son on yılda iki katına yükselerek, %30’ların üzerinde olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından rapor edilmektedir. Konu ciddi sağlık sorunu olup aile ve hükümetler için ekonomik yükler getirmektedir. Sorunun ortaya çıkış nedenini beslenmenin zenginleştirilmesi ile engelleyerek ortadan kaldırma mümkündür. Obeziteye neden olan beslenme biçimini, obeziteye engel olan ve düzelten beslenme çeşidine çevirmek yapılması gereken gerçekçi davranıştır. Merkezimizde bu amaçlar doğrultusunda çalışan araştırma grupları mevcuttur. Bu araştırma grupları değişimi gerçekleştirecek moleküllerin araştırılmasını yapmakta, ülkemizdeki hangi doğal kaynaklardan daha verimli ve ekonomik bir şekilde bu doğal bileşenlerin saflaştırılacağını araştırmaktadır. Obezitenin neden olduğu kalp-damar hastalıkları, metabolik sendrom, yüksek tansiyon, diyabet komplikasyonları gibi birçok hastalık alanı da araştırmalarımız içerisinde yer almaktadır. Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz araştırmalardan biri de yüksek teknoloji kullanarak tek bir besin desteği ile birden fazla sağlık sorununun engellenmesini sağlamaktadır.

Merkezimizin temel faaliyet alanı içerisinde yer alan konular hakkında sistematik bilgi üretebilmek, temel sağlık problemlerinin moleküler mekanizmalarını aydınlatmak, nörobiyolojisini kavramak ve bunlar hakkında proje ve son ürün üretmek temel hedeflerimizdir. Merkezimizi kurulu araştırma laboratuvarlarımızda yer alan araştırmacılar dışındaki ilgili tüm araştırmacılara açık tutarak birlikte projeler geliştirmek, ortak iş birlikleri ile yenilikçi ürünler üretmek merkezimizin vizyonları arasındadır.

Ülkemiz tıbbi bitki florasını akademiden gelen bilgilerle dünya standartlarında ana ürüne çeviren üretici olma hedefiyle her geçen gün araştırmalarımızı arttırmaktayız. Ülkemizin doğal flora kaynaklarını global pazarın isteklerine uygun olarak ürünlere çevirmek ve bunu bilimsel araştırmalarla zenginleştirmek için çalışmaktayız. Yetişkin kadrolarımız ve teknolojik imkanlarımızla her yıl ülkemiz doğal kaynaklarını yüksek katma değerli ürünlere çevirme hedefiyle çalışmaktayız.

Prof. Dr. İhsan KARA

TARİHÇEMİZ

Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin kuruluş amacı yetmişli yılların başından başlayarak 2010 yılına kadar süren Prof. Dr. İhsan KARA’nın akademik yaşamdaki çalışmalarını akademi dışında da sürdürebilme, toplum sağlığını bilimsel kanıtlara dayalı ürünlerle koruma amacını taşımaktadır. Ortalama 40 yıla yakın süredir gerçekleştirilen çalışmalar temel olarak beyin araştırmaları ile sınırlıdır.

Merkezin çalışma alanları özetle;

  • Beynin insan ve diğer canlılarda gelişimi,
  • Beynin çalışma prensipleri,
  • Beyin hastalıkları,
  • Beynin moleküler yaşlanması,
  • Yaşlanma belirteçlerinin belirlenmesi ve bunların kanıta dayalı olarak saptanması,
  • Yaşlanmaya bağlı süreçlerin moleküler mekanizmaları,
  • Bu süreçleri hızlandıran ve yavaşlatan faktörlerin belirlenmesi,
  • Yavaşlatma süreçlerindeki etkin faktörlerin günlük yaşamda kullanma imkanlarının araştırılması gibi çok farklı alanlarda araştırmalar gerçekleştirilmektedir.

Merkezin temel hedeflerinden biri de yetişkin sağlıklı bireylerin sağlıklarını koruyup, geliştirerek, yetişkin eğitimli üretken beyinlerin yaşlanmaya terk edilmesinin önüne geçilmesini sağlamaktır. Merkezimizde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlarla hedeflediğimiz doğrultuda yenilikçi ürünler üretmek, merkezin temel bileşenlerindendir.

Merkez bünyesinde geliştirilen ürünler, bilimsel dayanaklarının fazla olması nedeniyle oldukça güvenilir konumdadır. Beyin yaşlanmasının yavaşlatılması, entelektüel yetilerin korunarak sağlıklı beyin yaşlanmasının sağlanması ve bu amaçlar doğrultusunda yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine yönelik model bir kuruluş olmak araştırmalarımızdaki ve ürün geliştirmelerimizdeki motivasyonumuzun temel taşlarından biridir. Deney tüpünde başlayan üretim süreçleri ölçek büyüterek pilot ölçeğe ve sonrasında sanayi boyutuna eriştiğini görmek, motivasyonumuzu sürekli tutmamızın nedenlerinden biri olmuştur.

Yakın gelecekte amaçlarımızı sınırlarımız dışında benimseyen bilim ailesi üyeleri ile paylaşmaya, farklı disiplinlerin katkılarını da grubumuza katmayı planlamaktayız.

Sankara

Ülkemizde çocukluk çağı obezitesi son on yılda iki katına yükselerek, %30’ların üzerinde olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından rapor edilmektedir. Konu ciddi sağlık sorunu olup aile ve hükümetler için ekonomik yükler getirmektedir. Sorunun ortaya çıkış nedenini beslenmenin zenginleştirilmesi ile engelleyerek ortadan kaldırma mümkündür. Obeziteye neden olan beslenme biçimini, obeziteye engel olan ve düzelten beslenme çeşidine çevirmek yapılması gereken gerçekçi davranıştır. Merkezimizde bu amaçlar doğrultusunda çalışan araştırma grupları mevcuttur. Bu araştırma grupları değişimi gerçekleştirecek moleküllerin araştırılmasını yapmakta, ülkemizdeki hangi doğal kaynaklardan daha verimli ve ekonomik bir şekilde bu doğal bileşenlerin saflaştırılacağını araştırmaktadır. Obezitenin neden olduğu kalp-damar hastalıkları, metabolik sendrom, yüksek tansiyon, diyabet komplikasyonları gibi birçok hastalık alanı da araştırmalarımız içerisinde yer almaktadır. Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz araştırmalardan biri de yüksek teknoloji kullanarak tek bir besin desteği ile birden fazla sağlık sorununun engellenmesini sağlamaktadır.

Merkezimizin temel faaliyet alanı içerisinde yer alan konular hakkında sistematik bilgi üretebilmek, temel sağlık problemlerinin moleküler mekanizmalarını aydınlatmak, nörobiyolojisini kavramak ve bunlar hakkında proje ve son ürün üretmek temel hedeflerimizdir. Merkezimizi kurulu araştırma laboratuvarlarımızda yer alan araştırmacılar dışındaki ilgili tüm araştırmacılara açık tutarak birlikte projeler geliştirmek, ortak iş birlikleri ile yenilikçi ürünler üretmek merkezimizin vizyonları arasındadır.

Ülkemiz tıbbi bitki florasını akademiden gelen bilgilerle dünya standartlarında ana ürüne çeviren üretici olma hedefiyle her geçen gün araştırmalarımızı arttırmaktayız. Ülkemizin doğal flora kaynaklarını global pazarın isteklerine uygun olarak ürünlere çevirmek ve bunu bilimsel araştırmalarla zenginleştirmek için çalışmaktayız. Yetişkin kadrolarımız ve teknolojik imkanlarımızla her yıl ülkemiz doğal kaynaklarını yüksek katma değerli ürünlere çevirme hedefiyle çalışmaktayız.

Kuruluş

2018

Üretim Kapasitesi

Yılda 50.000 adet ürün

Toplam Alan

Merkezimiz 3100 m² kapalı alana sahip ve içerisinde 10 farklı araştırma laboratuvarının yanı sıra endüstriyel ölçeklerde ürün üretebilecek kapasiteye sahiptir.

Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, ülkemizin özel sektör tarafından desteklenerek kurulmuş ilk ve tek Tematik Ar-Ge Merkezi’dir. İstanbul Üniversitesi  Avcılar Kampüsünde yer alan merkezimizde bulunan 10 farklı araştırma, geliştirme birimine ek olarak insan sağlığına faydalı bileşenlerin bitkisel hammaddelerden saflaştırılarak gıda ve ilaç sanayinin kullanımına sunabilecek kapasitede, endüstriyel ölçeklerde üretimini gerçekleştirecek moleküler üretim birimine ve ayrıca fonksiyonel gıda üretimine yönelik zeytinyağı dolum tesisi ve  fonksiyonel unlu mamül üretim tesisine sahiptir.

Merkezimiz, hammadde olarak gelen bitkisel ürünleri yüksek teknoloji kullanıp işleyerek, sağlığımıza faydalı bileşenleri bitkisel materyaller içerisinden endüstriyel ölçeklerde saflaştırabilecek, bu bileşenlerin hücre kültürlerindeki moleküler aktivitelerini (antikanser, antiobezite, enerji verici, uzun yaşamı sağlayıcı, nörodejenerasyonu engelleyici etkileri gibi) araştırabilecek, antimikrobiyal aktivitesini belirleyebilecek, beynimiz üzerindeki etkinliğini (kognitif performansımızı arttırıcı, hafızamızı güçlendirici, duygu durumumuzu etkileyici aktiviteleri) belirleyebilecek, farklı deneysel hayvan hastalık modelleri (Alzheimer, Parkinson, diğer nörodejeneratif hastalıklar, depresyon, şizofreni vs.) üzerindeki etkinliğini belirleyebilecek, farklı biyosensör üretimleri ile hastalık ya da sağlık belirteçlerimizin kolay tespit ve analizini gerçekleştirebilecek yaygın araştırma gücüne sahiptir.

Araştırmalarımız sonucunda elde ettiğimiz bilgiler ışığında, yeni ürün üretimine yönelik endüstriyel ölçeklerde üretim yapabileceğimiz 3 farklı endüstriyel üretim ünitemiz mevcuttur.

Ülkemizdeki kronik hastalıkların gelişiminin engellenmesi, toplumumuzun sağlıklı ve ekonomik gıdalara erişimi ile mümkündür. Bu kapsamda toplumumuzun tükettiği temel gıdaların farklı ve doğal biyobileşenlerce zenginleştirilmesi, böylece toplum sağlığının en ekonomik yoldan korunmasının sağlanması merkezimizin önde gelen hedeflerinden biridir. Gelişmiş ülkelerde bu tür uygulamalar oldukça yaygındır. “Fonksiyonel Gıdalar” olarak bilinen bu gıdalar, “sağlığa bir fayda sağlayan” gıdalar olarak bilinirler. Diğer bir tanımla; Fonksiyonel Gıdalar vücudun temel besin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerinde ilave faydalar sağlayan, böylelikle hastalıklardan korunmada ve daha sağlıklı bir yaşama ulaşmada etkinlik gösteren gıdalar veya gıda bileşenleri olarak bilinmektedir.

Ürün Geliştirme

Bitkilerden saflaştırdığımız biyoaktif maddeleri nanobiyoteknolojik yöntemler kullanarak biyoyararlanımlarını arttırıyoruz.

Proje Destekleri

Merkezimizde yürüttüğümüz projeler, öz kaynaklar haricinde KOSGEB, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kamu kurumlarından sağladığımız proje destekleri ile sürdürülmektedir.

Kalite

Merkezimiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgelerine sahiptir.

Sağlık Araştırmaları

Merkezimizdeki hücre kültürü ve deneysel laboratuvarlarda kanser, diyabet ve alzheimer hastalıklarına karşı çalışmalar yürütülmektedir.

BÜNYEMİZDE ÇALIŞMA YAPAN FİRMALAR

2010 yılında kurulan İstanbul Biyoteknoloji ve Laboratuvar Hizmetleri Limited Şirketi, faaliyet gösterdiği alanların artan ihtiyaçlarına cevap vermek ve bilimdeki gelişmeleri en iyi düzeyde takip etmek üzere alanlarında uzmanlaşmış kadroları ile hizmetlerini sürdürmektedir. Doğal olanı kaynağından elde etme misyonuyla yola çıkmış ve hepimizin ihtiyacı olan, sağlığımızın korunması adına gerekli olan fonksiyonel gıdaları üretebilmek ve bu gıdalardaki etken moleküllerin özellikle bilişsel fonksiyonlarımız üzerindeki etkilerini deneysel çalışmalarla araştırma amacıyla kurulmuştur. Farklı bitkilerden etkili biyobileşenlerin eldesi üzerine çalışmalarına devam eden firma, gerçekleştirdiği projeler ve ürünler ile hızla büyüyen fonksiyonel gıda pazarında yer almayı hedeflemektedir. Temel prensipleri “yenilikçi, çevreci ve sağlığa faydalı çözümler” olarak Türkiye’de ve bu konuda büyüyen pazarlar bölgesinde ilk olmasıyla da öne çıkmaktadır.

Nanoyaşam Nanobiyoteknoloji Ar-Ge Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2012 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ülkemizin genç girişimcilerine yüksek katma değer sağlayacak yenilikçi ürün geliştirmeleri için sağladığı Ar-Ge destek programı olan TEKNOGİRİŞİM Program Desteğini tüm alanlar arasından ülke birinciliği ile kazanarak desteklenmiş ve bu destek sayesinde kurulmuş olan ülkemizin ilk nanobiyoteknoloji firmasıdır. Nanoyaşam, özellikle bitkisel kaynaklı hammadde, tarım ve fabrika atıklarından, tıbbi ve aromatik bitkilerden sağlığa faydalı molekülleri ileri teknoloji kullanılarak yüksek kalitede saflaştırmaktadır. Saflaştırılan faydalı biyomoleküller daha sonra nanobiyoteknolojik yöntemler kullanılarak, biyoaktif bir polimer olan kitosan nano ya da mikroparçacıklara yüklenmekte, böylece biyoyararlanımı arttırılmış, raf ömrü uzatılmış, kokusu ve tadı maskelenmiş çok özel bir forma getirilmektedir. Bu form yavaş salınımlı gıda takviyelerinin üretiminde kullanılabileceği gibi, fonksiyonel/medikal gıda katkı maddesi olarak, ileri teknoloji ilaç formları olarak ya da biyomedikal alanda da çok fonksiyonel olarak (hızla iyileştiren, antibakteriyel özellikte yara örtü bezleri, implantlar vs) kullanılabilecek niteliktedir. Nanoyaşam Nanobiyoteknoloji üretim, Ar-Ge, satış ve pazarlama bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu deneyimli, uzman kadrosuyla nanobiyoteknoloji alanında ülkemizin en büyük Ar-Ge şirketidir.