Merkezimizde bulunan Moleküler Biyoloji laboratuvarları temelde 4 farklı birimden oluşmaktadır:

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı,

Hücre Kültürü Laboratuvarı (BSL 2),

Genomik ve Proteomik Laboratuvarları.

Moleküler Biyoloji laboratuvarlarında, sahip olduğu ileri teknolojik alt yapı ile alanında öncü Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Hücre kültürü laboratuvarında ürün hammaddelerinin in vitro toksikolojik etki ve biyolojik aktivite testleri gerçekleştirilmektedir. Kanser ve nörodejeneratif hastalıkların moleküler mekanizmaları ve antioksidanların protektif etkileri üzerinde çalışmalar yürütülmektedir.

Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarlarımız temel olarak aşağıda sıralanan sistemlerden oluşan bir altyapıya sahiptir:

BSL 2 Hücre Kültürü Laboratuvar Altyapısı
  • Gerçek Zamanlı Hücre Analiz Sistemi: Xcelligence RTCA DP (Acea)
  • Invert Faz Kontrast Mikroskop: DMi1 (Leica)
  • Multimode Mikroplaka Okuyucu: Synergy H1 (Biotek)
  • Mikroplate Spektrofotometre: Synergy H1-Take 3 (Biotek)
  • Real Time-qPCR: Light cycler 480 instrument II (Roche)
  • Gradient PCR: T100 Thermal Cycler (BioRad)
  • Ultra Derin Dondurucu (-86oC): U410 (New Brunswick)
  • Sıvı Azot Tankı: LS4800 (Taylor Wharton)