Çağımızda gelişen teknoloji ve artan nüfus ile birlikte gıda sektörünün daha hızlı taleplere cevap vermesi gerekmektedir. Gıda sektöründe ağırlıklı olarak kullanılan enzimlerin küresel çapta ekonomik bir pazarı vardır. Bu enzimlerin mikroorganizmalar tarafından endüstriyel ölçeklerde üretilmesi, üretimi zor ve pahalı prosesler içeren mikroorganizma ürünleri için uygun ortamların aranması, optimizasyonu vb. durumlarının yapılması gerekmektedir.

Ayrıca Dünya’da kullanımı yaygınlaşan ve büyük bir sektör haline gelen probiyotik, prebiyotik, sinbiyotik vb. ürün ve ürün gruplarının Laktik Asit Bakterileri (LAB) kullanılarak geliştirilmesi, endüstriyel ölçeklerde düşük maliyetle bu organizmaların üretilmesi, organizmaların büyümelerini teşvik edecek prebiyotik potansiyele sahip ürün/ürün gruplarının belirlenmesi,  uygun kapsülasyon, mikroenkapsülasyon vb. yöntemler ile sinbiyotik bir ürün formatına getirilmesi gerekmektedir.

Gıda, Tarım, Hayvancılık, Sağlık vb. sektörlerde kullanılan antimikrobiyal maddelere alternatif doğal antimikrobiyal maddelerin üretilmesi, tanımlanması, endüstriyel ölçeklerde üretim potansiyellerinin belirlenmesi, kullanım alanların genişletilmesi gerekmektedir.

Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarında Yürütülen Ana Çalışma Konuları
  • Yeni Probiyotik Suşların Araştırılması
  • Potansiyel Prebiyotiklerin Belirlenmesi
  • Çeşitli Alanlarda Kullanılacak Antimikrobiyal Maddelerin Geliştirilmesi
  • Yeni Kapsülasyon Teknik ve Teknolojilerin Geliştirilmesi
  • Yenilikçi Ar-Ge ve Uygulamaların Takip Edilmesi ve Uygulanması
  • Probiyotik, prebiyotik, sinbiyotik ürünlerin geliştirilmesi
  • Gıda, Tarım, Hayvancılık, Sağlık vb. alanlarında kullanılacak antimikrobiyal ürünlerin geliştirilmesi
  • Yeni probiyotik suşların taranması
Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarında Yürütülen Projeler

Antifungal ve Probiyotik Özelliklere Sahip Laktik Asit Bakterilerinden Biyoaktif Bileşenlerin Saflaştırılarak Standardizasyonu ve Ekmeğın Raf Ömrü Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

(2018-Devam Ediyor)

Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvar Donanımı

Çalkalamalı, Dereceli Su Banyosu

Dik Tip Laboratuvar Buharlı Sterilizatör

Çalkalamalı İnkübatör/Biobase

+4°C Buzdolabı

İnkübatörler

Class II ekim kabini