Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi temel olarak ülke coğrafyasında yetişen bitkisel kaynaklardan insan sağlığına faydalı bileşenlerin tespit edilerek saflaştırılması, yüksek teknoloji kullanılarak mikroenkapsüle edilmesi ve böylece gıdalarda kullanım imkanının sağlanması, “geleceğin gıdaları” olarak bilinen “fonksiyonel gıdaların” geliştirilmesi süreçleri merkezimizde gerçekleştirilmektedir.

Lab1

Merkezimizde bulunan Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarları’nda fonksiyonel gıdalardan ilaç araştırmalarına giden yolda bitkilerden yüksek saflıkta farmasötik ya da nutrasötik nitelikli kimyasalların ileri teknoloji kullanılarak saflaştırılması, saflaştırılan fitokimyasalların hücre kültürleri üzerinde toksisite testlerinin yapılması, farklı hücre kültür hatları üzerinde etken maddenin antikanser aktivitesinin belirlenmesi, Alzheimer gelişiminin moleküler mekanizmalarının engellenmesine yönelik hücre kültürü araştırmaları gerçekleştirilmektedir.

Bir diğer araştırma laboratuvarımız olan Model Organizma Araştırma Laboratuvarı’nda bitkilerden saflaştırdığımız fitokimyasalların özellikle meyve sinekleri (Drosophila melanogaster) üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bu kapsamda özellikle diyabetik meyve sineği modelleri geliştirilmekte ve fitokimyasal zengini beslenme ile aktif maddenin etkinliği araştırılmaktadır. Benzer şekilde farklı deneysel Drosophila modelleri (Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalık modelleri) üzerinde de saflaştıdığımız etken maddenin ağırlık, üreme, lokomotor aktivite gibi çok farklı açılardan deneysel verileri toplanmakta ve analiz edilmektedir.

Lab2
Lab3

Bitkiler insan sağlığına faydalı bileşenler bakımından yüzlerce farklı bileşen içermektedirler. Bu bileşenlerin yüksek teknoloji kullanılarak birbirlerinden ayrılıp saflaştırılması merkezimizde yer alan Enstrümantal Analiz Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmektedir. Bitkilerden biyoaktif maddelerin en yüksek verimle ekstraksiyon edilmesi ve optimum ekstraksiyon koşullarının belirlenmesi, HPLC ile aktif madde analizleri ve Preparatif HPLC ile aktif maddelerin saflaştırılması işlemleri de laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir. Antioksidan kapasite tayini, toplam fenol analiz, toplam flavon ve saponin analizi gibi spektrofotometrik analizler de yine laboratuvarımız alt yapısında bulunan cihazlarla dünya standartlarına uygun olarak sağlanmaktadır.

Merkezimizde bulunan Biyoanalitik Kimya ve Biyomalzeme Laboratuvarı’mızda özellikle biyosensör çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Biyosensörler, hedef biyolojik materyali algılayıp elektronik bir cihazla tespit edilmesine yönelik işlev gören akıllı reseptörlerdir. Antioksidan kapasitenin biyolojik sıvılardan tespitinin gerçekleştirilmesi üzerine çalışmalar bu laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

Lab4
Lab5

Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarı’mızda probiyotik özellikli bakterilerin farklı yerel kaynaklardan izole edilmesi, tanımlanması ve endüstriyel ölçeklerde üretim imkanlarının araştırılması çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca farklı bakteriyel suşlardan antimikrobiyal özellikli bakteriosinlerin izolasyonu ve etkinliklerinin araştırılması çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Moleküler Biyoloji Laboratuvarları’mızda bitkilerden saflaştırdığımız bileşenlerin sitotoksik etkileri, farklı kanser hücre hatları üzerindeki moleküler etkileri, Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar üzerindeki engelleyici özellikleri laboratuvarımızda yapılan moleküler araştırmalara konu olmaktadır.

Lab6
Lab7

Mental Aktivite ve Kognitif Performans Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı’mızda saflaştırdığımız bitkisel fitokimyasalların ya da üretimi gerçekleştirdiğimiz fonksiyonel gıdaların akut ve kronik tüketimlerde beyin aktivitesi ve bilişsel performans değişimlerinin araştırılması gerçekleştirilmektedir.

Merkezimiz ham maddeden son ürün geliştirilene kadar yapılması gereken testleri, bilimsel analizleri yapabilecek, son ürün üretilmesine kadar tüm süreçleri kendi bünyesi içerisinde gerçekleştirebilecek potansiyeldedir.

Biyoanalitik Kimya ve Biyomalzeme Laboratuvarları
EEG Araştırma Laboratuvarı
Enstrümental Analiz Laboratuvarları
Etken Madde Sentez Laboratuvarı
Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarları
Model Organizma Laboratuvarları
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı