Günümüzde kullanılan çeşitli ilaç etken maddeler, doğal yollarla bitki ve besinlerden saflaştırılarak izole edildiği gibi sentetik olarak laboratuvar ortamında sentezlenebilmektedir. Sentez laboratuvarımızda anti-kanser, antioksidan ve anti-mikrobiyal aktivite içeren etken maddelerin sentezi, saflaştırılması ve karakterizasyonu gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan doğal etken maddelerin biyoyararlanımlarının arttırılması amacıyla modifikasyonu sağlanmaktadır.

Etken Madde Sentez Laboratuvarı Çalışma Alanları
  • Biyoaktif Etken Madde Sentezi
  • Doğal Etken Maddelerin Modifikasyonu
  • Etken Madde Karakterizasyonu [NMR, GC-MS, FTIR]
  • Kolon ve İnce Tabaka Kromotografik Saflaştırma Teknikleri
Projeler

Kurkumin ve Kuarsetin Etken Maddelerinin Çeşitli Metaller ile Şelatlanarak Biyoyararlanımlarının Arttırılması

Bazı Yeni Hidrazon Moleküllerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Anti-kanser Aktivitelerinin Belirlenmesi

[İÜC BAP 35260-Nişantaşı BAP 2021-Devam Ediyor]

Bazı Yeni Pirazol Moleküllerinin [3+2] Siklo Katılma Reaksiyonu ile Sentezi, Karakterizasyonu ve Anti-kanser Aktivitelerinin Belirlenmesi

[İÜC BAP 35260-Nişantaşı BAP 2021-Devam Ediyor]

Yeni Hidrazon ve Pirazol Moleküllerinin Mezenkimal Kök Hücrelerin Nöral Farkılılaşması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

[İÜC BAP 35260-Nişantaşı BAP 2021-Devam Ediyor ]

Etken Madde Sentez Laboratuvar Alt Yapısı

UV ve Kabini

Santrifüj

Reflüks Sistemleri

Rotary Evaporatör

Vakum Etüvü

Ultrasonikatör

Temel Laboratuvar Cihazları [Hassas terazi, pH metre, magnetik karıştırıcı, mekanik karıştırıcı, çeker ocak vb.]