Günümüzde, sağlıksız beslenmenin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde birçok hastalığın görülmesinde başlıca faktörlerden biri olduğu açıktır. Bilimsel teknolojideki gelişmeler diyet ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi anlamamıza olanak vermiş olup, gıdaların sadece içerdikleri makro ve mikrobesleyiciler bakımından değil biyolojik düzenleyici rolleri üzerinden de değerlendirilmelerinin gerektiğini ortaya koymaktadır. Fonksiyonel gıda kavramı, gıdaların sağlık etkilerine olan ilginin artmasıyla giderek ön plana çıkmaktadır. Temel besleyici özelliklerinin ötesinde sağlığımıza olumlu katkıları olan gıdalar fonksiyonel gıdalar olarak tanımlanmaktadır. Aldığımız gıdaların besleyici olması kaliteli ve uzun bir yaşam sürdürebilmemiz için şarttır. Fenolik maddeler, antioksidanlar, besinsel lifler, oligosakkaritler, probiyotikler, prebiyotikler, vitaminler, çoklu doymamış yağ asitleri, sülfür içeren bileşenler, fitoöstrojenler ve bitki sterolleri gıdalara eklenerek gıda fonksiyonel hale getirilebilmektedir. Fonksiyonel gıdaların, sağlığımızın korunması ve geliştirilmesindeki rollerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve fonksiyonel gıda çeşitliliğinin arttırılması amacıyla şirketimizde birçok çalışma gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızda, sağlığa faydalı bileşenlerin yüksek verimde elde edilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Bu amaçla işlenecek ham maddelerin ekstraksiyonu, saflaştırılması vb. proseslerin optimizasyonları ile içerik analizleri (kalitatif – kantitatif) gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında ham madde ve son ürün kalite kontrol çalışmaları da bu laboratuvarda yapılmaktadır. Ekibimizde yüksek lisans derecesine sahip biyokimyager, biyolog, gıda mühendisi ve gıda teknikerleri yer almaktadır.

Enstrümantal Analiz Laboratuvarı Çalışma Alanları
  • Mevcut Analiz Metotlarının Geliştirilmesi

  • Yenilikçi Saflaştırma Tekniklerinin Geliştirilmesi

  • Bileşiklerin – Biyoaktif Bileşenlerin Yüksek Saflıkta Eldesi
  • Fonksiyonel Gıda İçerik ve Biyoyararlanım Analizleri
  • Yeni Kapsülasyon Teknik ve Teknolojilerin Geliştirilmesi
  • Yenilikçi Ar-Ge ve Uygulamaların Takip Edilmesi ve Uygulanması

Enstrümantal Analiz Laboratuvarında Yürütülen Projeler

Antifungal ve Probiyotik Özelliklere Sahip Laktik Asit Bakterilerinden Biyoaktif Bileşenlerin Saflaştırılarak Standardizasyonu ve Ekmeğin Raf Ömrü Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması.

KOSGEB (2018 – Devam Ediyor)

Farmasötik ve Nutrasötik Nitelikli Biyomoleküllerin İleri Teknoloji Kullanılarak Kitosan Mikroenkapsülasyonunu Endüstriyel Ölçeklerde Gerçekleştirilecek Moleküler Üretim Tesisinin Kurulması.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Ar-Ge Ürünleri Yatırım Destek Projesi) (2015 – 2018)

Moleküler Saflaştırma Teknikleri Kullanılarak Nar Kabuğundan Antioksidanların Saflaştırılması, Mikroenkapsülasyonu ve Elde Edilen Ürünle Şekeri Azaltılmış Fonksiyonel Unlu Mamullerin Geliştirilmesi.

TÜBİTAK – TEYDEB (2015 – 2017)

Antioksidanların Kitosan Mikroparçacıklara Yüklenerek Standardizasyonunun Gerçekleştirilmesi ve Elde Edilen Ürünler İle Fonksiyonel Gıda Katkı Maddeleri ve Biyoaktif Gıda Takviyelerinin Geliştirilmesi.

TUBİTAK (2015 – 2016)

Moleküler Saflaştırma ve İleri Moleküler Üretim Teknikleri Kullanılarak Zeytin Yaprağından Ekonomik Katma Değeri Yüksek, İnsan Sağlığına Faydalı Ürünlerin Geliştirilmesi.

KOSGEB (2014 – 2015)

Antioksidanların Fonksiyonel Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilmesi Amaçlarıyla İleri Teknoloji Kullanılarak Kitosan Mikroparçacıklara Yüklenmesi ve Endüstriyel Ölçeklerde Üretilmesi.

KOSGEB (2014 – 2015)

Akıllı, Öğrenen ve Bitkiye Özel Işık Veren Seraled Aydınlatma Platformu (GROWLED).

TÜBİTAK – TEYDEB (2013 – 2014)

Star Blok-Kopolimer Kaplanmış Kurkuminin Nöro Koruyucu Özelliklerinin Araştırılması.

TÜBİTAK – TEYDEB (2011 – 2012)

Enstrümantal Analiz Laboratuvar Altyapısı

Semi Prep-HPLC/UV

HPLC/DAD

GC/FID

Spektrofotometre

Nem tayin cihazı

Viskozimetre

Liyofilizatör

Soğutmalı santrifüj

Ultra saf su cihazı

Ultrasonikatör

Temel laboratuvar cihazları (hassas terazi, pH metre, karıştırıcı, çeker ocak vb.)

Analiz Hizmeti ile İlgili Dokümanlar

Laboratuvarımızda gerçekleştirilen analizlere yönelik ihtiyaç ve talepleriniz ile ilgili iletişime geçebilirsiniz.

Analiz Başvuru Formu

Numune Bilgi Formu

Analiz Listesi